บริการรับซื้อเศษทอง
PLATINUM และ PALLADIUM

Trading Price

ราคาซื้อขายวันนี้

รับซื้อ Platinum และ Palladium

Platina Value บริการรับซื้อ Platinum และ Palladium ด้วยเครื่อง Xray Fluorescent โดยคิดตาม % แล้ว X ด้วย น้ำหนักของโลหะ แต่ละประเภท พร้อมความแม่นยำที่มีมาตรฐาน และอ้างอิงจากราคารับซื้อ ตามตลาดโลหะมีค่า

บทความ

Our Blog

บริษัท แพลทินา แวลู จำกัด​

บริษัท รับซื้อโลหะมีค่าและบริการตรวจเช็คธาตุเคมี ด้วยเครื่อง X ray Fluorescent มาตรฐานเดียวกับ TheGem and Jewelry institute of Thailand ประเภทที่รับซื้อ

MORE INFO
095-139-2628

Contact Us

095-139-2628

เวลาทำการ 10:00 – 19:00

Email platinavalue@gmail.com