สรุปสิ่งที่ได้จากการอบรม Web Application ด้วย CodeIgniter 2.0 Framework

“การพัฒนา Web Application ด้วย CodeIgniter 2.0 Framework”
โดย SAMO SIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2555

เข้าร่วมอบรม "การพัฒนา Web Application ด้วย CodeIgniter 2.0 Framework"

เข้าร่วมอบรม “การพัฒนา Web Application ด้วย CodeIgniter 2.0 Framework”

เมื่อวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดโครงการอบรมการพัฒนา Web Application ด้วย CodeIgniter Framework  (version 2.0) โดยจะสอนตั้งแต่การติดตั้ง หลักการ MVC การใช้ Database ฯลฯ ซึ่งเราก็ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

เข้าร่วมอบรม "การพัฒนา Web Application ด้วย CodeIgniter 2.0 Framework"

เข้าร่วมอบรม “การพัฒนา Web Application ด้วย CodeIgniter 2.0 Framework”

ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จัก CodeIgniter มาก่อน มารู้จักเอาวันที่ได้ยินข่าวการอบรมนี่เอง ว่ามันมี framework ตัวนี้นะ ที่สามารถช่วยให้เราสร้างเว็บแอพฯได้ง่ายขึ้น ด้วยความสนใจประกอบกับว่างๆอยู่แล้ว ก็เลยลงชื่อเข้าร่วมไป แล้วก็ไปนั่งฟังทั้งหมด 2 วันเต็มๆ (ช่วงเย็นวันศุกร์เป็นการ Intro ใช้เวลาไม่นาน)

 .

ตารางการอบรม มาดูกันว่าเขาสอนอะไรบ้าง…

วันศุกร์ (เย็น)

 • Introduction to CodeIgniter
 • Two Minutes’ Work: Setting up a CodeIgniter Site
 • Formatting your code
 • PHP Style Guide
 • Review of HTML and CSS (Recall)

วันเสาร์ (เต็มวัน)

 • What’s Model -View-Controller ?
 • CodeIgniter specific files: Helpers, Libraries, Plugins
 • Simplifying HTML Pages and Forms
 • Simple Template Library for CodeIgniter
 • Using CI to Simplify Databases
 • Simplifying Sessions and Security

วันอาทิตย์ (เต็มวัน)

 • Building Web Application with Team (3 Person per team)
 • Present
เข้าร่วมอบรม "การพัฒนา Web Application ด้วย CodeIgniter 2.0 Framework"

เข้าร่วมอบรม “การพัฒนา Web Application ด้วย CodeIgniter 2.0 Framework”

 .

เข้าร่วมอบรม "การพัฒนา Web Application ด้วย CodeIgniter 2.0 Framework"

เข้าร่วมอบรม “การพัฒนา Web Application ด้วย CodeIgniter 2.0 Framework”

 

โปรเจคที่ทำส่งในวันอาทิตย์ก็จะเป็นการนำเอาความรู้ทั้งหมดที่ได้ มาใช้จริง! มาลองพัฒนาเว็บฯจริงๆ โจทย์ก็คือให้ใช้ฟังก์ชั่นดึงข่าวจาก DB มาแสดงในหน้าเว็บฯ มีการ Login, Register ฯลฯ ผลที่ได้ก็ไม่ถึงกับออกมาเป็นเว็บแอพฯโดยสมบูรณ์ แต่ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมในหลายๆเรื่อง หลักๆก็คือ รู้จัก CI , php, รวมไปถึงการใช้ Bootstrap เข้ามาช่วยตกแต่งเว็บไซต์ให้ดูดีขึ้น เท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการเรียนรู้ที่เริ่มจากศูนย์… ต้องขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้น

 .

ลิ้งค์โครงการ : สโมสรนักศึกษา SIT มองการณ์ไกลจัดอบรม Web Application หวังให้นักศึกษานำไปใช้งาน

 

Leave a Reply