สรุปสิ่งที่ได้จากการอบรม Web Application ด้วย CodeIgniter 2.0 Framework

เมื่อวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดโครงการอบรมการพัฒนา Web Application ด้วย CodeIgniter Framework (version 2.0) โดยจะสอนตั้งแต่การติดตั้ง หลักการ MVC การใช้ Database ฯลฯ ซึ่งเราก็ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

เข้าร่วมอบรม Using jQuery in Real World

โครงการนี้เป็นโครงการที่คณะจัดขึ้น เพื่อมอบความรู้ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.
ตอนแรกไม่ได้ลงชื่อ เพราะไม่รู้ข่าว (กรรม…) มารู้อีกที เขาประกาศรายชื่อคนที่ได้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว