เข้าร่วมงาน Nokia Windows Phone AppFest

ป็นงานที่จัดขึ้นสำหรับนักพัฒนาที่เคยเข้าร่วมอบรบการเขียนโปรแกรมบน Windows Phone 7 กับทาง Microsoft และ Nokia จากงาน Windows Phone Dev Camp, Windows Phone Hackathon, Internship Program และ Nokia Developer Day ในโอกาสนี้จึงได้จัดงานเพื่ออัพเดทเทคโนโลยีของ Windows Phone 8