Sherlock Deduction คลิปฉากประทับใจใน Sherlock BBC (A Study in Pink)

วันนี้เอาคลิปฉากที่ประทับใจ (มากๆ) ใน Sherlock BBC เป็นตอนที่ Sherlock กับ John ต้องนั่งรถไปด้วยกัน ใครดูซีนนี้จะรู้เลยว่า… มันไม่ง่ายเลยที่จะดูซีรีส์ Sherlock BBC แบบไม่มี sub!